Zamówienie Nr 291958 - 2011 z dnia 2011-09-16 - Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1 listopada 2011r. do 30 kwietnia 2012 r.

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1 listopada 2011r. do 30 kwietnia 2012 r.
Numer 291958 - 2011
Data wydania 2011-09-16
Grajewo: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1 listopada 2011r. do 30 kwietnia 2012 r.
Numer ogłoszenia: 291958 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1 listopada 2011r. do 30 kwietnia 2012 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie we właściwym stanie dróg, jezdni ulic i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1 listopada 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. W zakres zamówienia wchodzi: 1) odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, jezdniach ulic i chodnikach, na bieżąco poprzez posypywanie mieszanką przeciwgołoledziową, 2) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia, 3) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na  drogach i przejezdności ulic i chodników oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, 4) wywóz śniegu z odśnieżonych ulic miejskich, 5) wywóz śniegu oraz nieczystości zgromadzonych na drogach, parkingach i przy krawędzi jezdni dróg miejskich, 6) oczyszczanie z piasku jezdni ulic i chodników - po sezonie zimowym w terminie do końca kwietnia 2012 r. 7) zamiatanie mechaniczne jezdni ulic w sytuacji gdy warunki pogodowe są sprzyjające (brak opadów śniegu, odwilż), a jezdnie są zanieczyszczone, 8) utrzymywanie gotowości do wykonywania prac związanych z utrzymaniem właściwego stanu dróg i ulic w mieście - w ramach utrzymywanej gotowości Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac określonych w pkt. 2, 3, tj. dokonywania przeglądów stanu dróg, ulic i usuwania stwierdzonych nieprawidłowości oraz do wywozu nieczystości z koszów ulicznych. Ustala się następującą kolejność odśnieżania jezdni ulic w pasch drogowych dróg miejskich: I - sza kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi - jezdnie następujących ulic wraz z parkingami : Braci Świackich -1650m, Cmentarna - 108m, Dworna wraz z parkingiem - 805m, Grunwaldzka - 810m, Kilińskiego wraz z parkingiem - 230m, Kolejowa wraz z parkingami i dojazdem do dworca PKP - 1160m, Konstytucji 3 Maja - 1228m, Krasickiego z parkingami - 268m, Koszarowa wraz z dojazdami i parkingami - 1454m, Mickiewicza wraz z dojazdami przy bl.3 i 9 - 800m, Nowickiego - 250m, Os. Południe dojazd do bl. 62 - 67 wraz z parkingami - 320m, Pl. Niepodległości z parkingiem - 130m, Popiełuszki - 1026m, 9 Pułku Strzelców Konnych - 790m, Robotnicza - 970m, Strażacka - 460m, Szkolna - 645m, Szpitalna - 545m, Targowa - 635m, Traugutta - 138m, parking przy Pl. Niepodległości z wjazdem przy kościele-300m- łącznie:14.722 m. Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone do godz. 7:00, a w ciągu dnia w okresie 3 godz. po ustaniu opadów. II - ga kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi - jezdnie następujących ulic wraz z parkingami Bema - 423m, Buczka wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego i parkingiem - 248m, Dąbrowskiego wraz parkingiem - 650m, Dolna - 300m, Ekologiczna - 1600m, Grzybowa - 200m, Górna - 184m, Jaśminowa - 200m, Komunalna (dwa odcinki) - 220m, Konopnickiej - 540m, Kościuszki - 347m, Ks. Pęzy - 680m, Legionistów - 400m, Leśna - 400m , Lipowa - 218m, 11 Listopada - 1360m, Łazienna - 120m, Nowo Osiedle (dwa odcinki) - 405m, Parkowa - 472m, Partyzantów - 600m, Pocztowa - 130m, Przekopka - 581m, Pułaskiego wraz z parkingami - 340m, Rtm. W.Konopki - 240m, Rzemieślnicza - 182m, Sadowa - 1210m, Sienkiewicza - 390m, Słoneczna wraz z parkingiem - 490m, Spokojna - 250m, Sportowa - 655m, 23- go Stycznia - 426m, Wierzbowa - 715m, Wiktorowo - 748m, Wilczewo - 807m, Wyspiańskiego - 257m, Wyzwolenia - 680m, Zielona - 240m, droga do TBS - 280 m, drogi osiedlowe na Os. Tysiąclecia i Broniewskiego - 672m, - łącznie: 18.860 m. Prace związane z utrzymaniem przejezdności ulic winne być zakończone w ciągu 8 godzin po ustaniu opadów. III - cia kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi - pozostałe jezdnie ulic i dojazdów miejskich wraz z parkingami, w tym: Akacjowa - 140m, Architektów - 100m, Baczyńskiego - 225m, Baśniowa - 155m, Boczna - 341m, Brzozowa - 390m, Budowlana - 540m, Cicha - 30m, Chabrowa - 180m, Cudro - 855m, Dąbrowskiej - 179m, Działkowa - 735m, Grota Roweckiego - 135m, Elektryczna - 1250m, Geodetów wraz z dojazdami - 1639m, Jeżynowa - 60m, Jodłowa - 160m, Kasztanowa - 248m, Kochanowskiego - 187m, Kolektorowa -120m, przedłużenie M. Konopnickiej z dojazdem do wsi Uścianki od ul. Konopskiej - 1600m, dojazd do wsi Uścianki od drogi krajowej 61 - 400m, Konopska (dojazd) - 386m, Krótka i dojazdy do os. Centrum - 334m, Krzywa - 125m, Kościelna - 322m, Konwaliowa - 200m, Kwiatowa - 200m, Lawendowa - 380m, Liryczna - 65m, Łąkowa plus łącznik - 580m, Magazynowa z parkingami - 370m, Malinowa - 175m, Miodowa - 110m, Miła - 160m, Norwida - 75m, Nowickiego dojazd przy DPS - 60m, Ogrodowa - 78m, Osiedle Młodych - 300m, Orzeszkowej - 70m, Owocowa - 140m, Piaskowa - 228m, Perlitza - 50m, Polna - 255m, Poziomkowa - 80m, Przygodowa - 131m, Reymonta - 68m, Rolna - 215m, Różana - 70m, H. Sawickiej - 211m, Skośna - 972m, Słowackiego - 142m, Spółdzielcza - 275m, Sosnowa - 90m, Stefczyka - 120m, Świerkowa - 200m, Topolowa - 1270m, Ułańska - 60m, Wąska - 300m, Wrzosowa - 100m, Wesoła - 224m, Wiejska - 200m, Wspólna - 330m, Żeromskiego - 260m, dojazdy przy klubie Hades - 400m, - łącznie: 20.050 m. - parking przy ul. Ełckiej (na os. Centrum) - 1143 m² - dojazdy do garaży zlokalizowanych na działkach miejskich: przy ul. Ekologicznej (przed oczyszczalnią ścieków i za blokiem os. Południe 67), przy ul. Szpitalnej i ul. 9PSK, przy ul. Targowej 17, przy ul. Strażackiej 17 - ok. 6.000 m2 ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW Utrzymanie we właściwym stanie, tj. odśnieżanie i posypywanie piaskiem, we wszystkie dni tygodnia, obejmuje chodniki położone wzdłuż nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewo pozostających w bezpośrednim władaniu Miasta i trwałym zarządzie Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych, w następujących ulicach : 1. Kopernika: na wysokości Targowicy miejskiej budynków komunalnych Nr 1 8-10, 13, 19, 21 - 520 m² ; 2. Wojska Polskiego: chodnik na wysokości parku i Izby Historycznej, marketu (Lidl), na wysokości Osiedla Tysiąclecia (budynki 3,3a,4), na wysokości kładki nad torami wraz z dojściem i chodnikiem przed budynkiem Nr 37, od posesji Yasam do dojazdu na Posesję Liceum Handlowego - 1500 m2, 3. Piłsudskiego: na wysokości szaletu, budynków Nr 3-9, 18, 19, 21, - 500 m², 4. Ełckiej: na wysokości Osiedla Centrum 24, 26, 27 - 140 m², 5. Pl. Niepodległości: całość po obu stronach- 450 m² , 6. Koszarowej - po obu stronach w rejonie Targowicy miejskiej - 300 m², 7. Targowej: strona lewa od ul. Wiktorowo do ul. Konstytucji 3 Maja i schody oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A - 550 m², 8. Traugutta: całość po obu stronach - 340 m² , 9. Legionistów: całość - 230 m², 10. Nowickiego: strona lewa i prawa na wysokości parku - 600 m², 11. Nowo Osiedle: przy blokach 29, 30 - 450 m², 12. Mickiewicza: na wysokości Urzędu Miasta i parków - 350 m² , 13. Strażackiej: na wysokości Urzędu Miasta, bud. Nr 4, 6, 6a, 17 oraz parków i zieleńców - 620 m², 14. Popiełuszki: strona prawa na wysokości parku - 100 m², 15. Konstytucji 3 Maja: na wysokości Os. Broniewskiego 8, parku, strona prawa od ul. Targowej do Ekologicznej - 1280 m² , 16. Szkolnej: w rejonie kładki dla pieszych, w rejonie skrzyżowania z ul. Pułaskiego, na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu - 320 m², 17. Pułaskiego : na wysokości cmentarza - 500 m2, 18. Kolejowej: strona lewa na wysokości budynków Nr 2-3, przychodni lekarskiej, kolumny transportu sanitarnego - 300 m², 19. Dwornej: strona lewa od ul. Kopernika do ul. Krótkiej: strona prawa od ul. Kopernika do ul. Wilczewo - 2200 m², 20. Krasickiego: na wysokości przedszkola i przychodni lekarskiej -300 m², 21. Łaziennej: strona lewa od drogi na os. 1000-lecia do ul. Buczka - 120 m², 22. schody (3 szt.) i alejka główna w Parku Central - 1550 m², 23. Kilińskiego : na wysokości budynków Nr 5, 11 - 150 m2 - łącznie ok. 13370 m².

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone jedynie gdy zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wpłacenia wadium na następujących zasadach: Wadium - może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym. Ustala się wysokość wadium na kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1. określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3. wykonali w okresie ostatnich trzech lat (2008-2010), należycie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa co najmniej 3 zamówienia o podobnym rodzaju robót i wartości nie mniejszej niż przedmiotowe zamówienie lub co najmniej jedno zamówienie wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 3 lat.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, a który jest niezbędny i przystosowany do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (zał. nr 2b). Wykonawca winien dysponować równocześnie: min. 2 pojazdami z pługami do odśnieżania chodników, min. 3 pojazdami z pługami do odśnieżania dróg i jezdni ulic, min. 3 rozsiewaczami mieszanki piaskowo- solnej, min. 2 jednostkami sprzętu ciężkiego z pługami (spycharki), min. 1 jednostką sprzętu załadunkowego (ładowarka), min. 1 jednostką wywozową (samochód samowyładowczy), min. 1 pojazdem - zamiatarką do mechanicznego zamiatania jezdni ulic.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 19 - 200 Grajewo (pokój Nr 29)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A 19 - 200 Grajewo (Sekretariat, pokój Nr 21)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-09-19

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-09-19

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-09-19