Zamówienie Nr 221626 - 2011 z dnia 2011-07-29 - Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej

Tytuł Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej
Numer 221626 - 2011
Data wydania 2011-07-29
Grajewo: Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej
Numer ogłoszenia: 221626 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie pn : Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej polega na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o II-kondygnacyjne skrzydło o powierzchni zabudowy 156,9 m2 w miejscu istniejącego tarasu po wschodniej stronie budynku szkoły. Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje kontynuację budowy przedmiotowego obiektu, którego realizacja została przerwana w lipcu bieżącego roku. W związku z powyższym przed złożeniem oferty, Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej aby zapoznać się ze stanem zaawansowania robót i ocenić ich poprawność - jakość oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający będzie wymagał aby gwarancja jakości robót obejmowała całość obiektu, w tym i roboty zrealizowane przez poprzedniego Wykonawcę. 3. Dobudowane skrzydło ma zawierać następujący program użytkowy zgodnie z ww projektem budowlanym: Poziom przyziemia: 1. Wiatrołap 8,7 m2 2. Szatnia 25,3 m2 3. Szatnia 25,3 m2 4. Magazyn 26,0 m2 5. Pom. gospodarcze 4,0 m2 6. Komunikacja 29,0 m2 Poziom parteru: 1. Sala 121,2 m2 2. Klatka schodowa 12,5 m2 3. Łazienka 9,4 m2 Razem kondygnacje: 261,4 m2 4. W ramach dotychczasowej realizacji obiektu wykonano: POZIOM PRZYZIEMIA - STAN SUROWY 1.zewnętrzne ściany warstwowe gr 52 cm (pustak ceramiczny typu POROTHERM gr 25 + styropian/wełna mineralna 15 cm + pustak ceramiczny typu POROTHERM 12 cm) 2.ściana od strony budynku istniejącego gr 25 cm z pustaka ceramicznego typu POROTHERM + 2 cm wypełnienia dylatacji wełną mineralną twardą 3.ściany wewnętrzne gr 25 cm z pustaka ceramicznego typu POROTHERM 4.trzpienie żelbetowe w ścianach osłonowych 5.ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B-25 na podkładzie z chudego betonu B-10 wraz z izolacją poziomą z papy i pionową z masy bitumicznej 6.ściany fundamentowe z bloczków betonowych M-6 o wysokości 25 cm z izolacją pionową z masy bitumicznej + folia kubełkowa 7.podkłady betonowe w pomieszczeniach z betonu B-10 (z wyłączeniem wiatrołapu o powierzchni 8,7 m2) Uwagi: 1.Wysokość otworów okiennych większa o ok. 10 cm od wymaganej wysokości w dokumentacji (od dołu). 2.Wykonano podejście kanalizacyjne od studzienki w pomieszczeniu 04 - magazyn. 3.Brak schodów z wiatrołapu do pomieszczeń. 4.Niewykonana w całości ściana pod schodami zewnętrznymi. POZIOM PARTERU - STAN SUROWY 1.zewnętrzne ściany warstwowe gr 52 cm (pustak ceramiczny typu POROTHERM gr 25 + styropian wełna mineralna 15 cm + pustak ceramiczny typu POROTHERM 12 cm) 2.ściana od strony budynku istniejącego gr 25 cm z pustaka ceramicznego typu POROTHERM + 2 cm wypełnienia dylatacji wełną mineralną twardą 3.płyta stropowa w poziomie - 0.10 m 4.monolityczne schody żelbetowe: - zewnętrzne szer. 152 cm - wewnętrzne szer. 140 cm Uwagi: 1.Przygotowano zbrojenie trzpieni i wieńców w ścianach zewnętrznych w 100%, brak zbrojenia trzpieni i wieńców w ścianie od strony budynku istniejącego. 2.Wysokość otworów okiennych większa niż wymagana w dokumentacji. Powinno być 200cm, jest 220 cm. 3.Brak otworów technologicznych w stropie żelbetowym. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu następujących elementów robót: 1)Wykonaniu elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z projektem budowlanym: - Stropodachu nad parterem - dźwigary z belek stalowych typu HEA220, dźwigary oparte i kotwione do żelbetowych wieńców dachowych. Ze względu na wymagania ppoż. między dźwigarami wylewane płyty żelbetowe. Dźwigary od spodu owinięte siatką i otynkowane wraz z płytami żelbetowym tynkiem cementowo-wapiennym, zabezpieczone powłokami ppoż, pokrycie dachu o spadku dwustronnym o nachyleniu 4 stopni kryty blachą powlekaną o profilu trapezowym T50x0.75mm opartą na płatwiach z zetowników stalowych zimnogiętych. - Schody wewnętrzne żelbetowe w poziomie przyziemia z wiatrołapu do korytarza. Balustrad schodów wewnętrznych z profili stalowych, na wys. ca 110 cm nad stopniami; pochwyt d= 40mm, elementy stalowe malowane farbą antykorozyjną. Balustrada schodów zewnętrznych z profili stalowych na wys. ca 110 cm nad stopniami i spocznikami; pochwyt d= 40mm, wypełnienie balustrady z elementów pionowych o prześwitach pomiędzy elementami nie większymi niż 10 cm; elementy stalowe malowane farbą antykorozyjną. - W poziomie przyziemia przebicie otworu drzwiowego łączącego istniejący budynek z nowobudowanym. - Ścian działowych oraz uzupełnieniu ścian pod schodami zewnętrznymi z pustaków ceramicznych. - Zabetonowanie wieńca parteru (dachowego) wraz z trzpieniami ścian. 2) Izolacje termiczne: - Ocieplenie posadzki na gruncie: styropian EPS 100 gr. 10 cm. - Ocieplenie dachu: wełna skalna gr. w sumie 26 cm. 3) Wykończenie wewnętrzne w budynku Sala zespołu przedszkolnego: ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbami emulsyjnymi łatwozmywalnymi, przy umywalce ściana obłożona płytkami ceramicznymi na wys. 2m i na szerokość po 0,5 m od umywalki, podłoga pod umywalką wyłożona płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi powyżej R11 na powierzchni ok. 2 m2; podłoga sali wyłożona wykładziną dywanową z atestem umożliwiającym stosowanie w przedszkolach. Wysokość sali w świetle wykończonych podłogi i sufitu powinna być wyższa niż 300 cm i mieścić się w zakresie 301 do 305 cm. Łazienka: okładzina ścian z płytek ceramicznych do wysokości 2m; powyżej tynk cementowo-wapienny lub gipsowy malowany farbami emulsyjnymi; posadzka: terakota na izolacji przeciwwilgociowej. Ścianki działowe między kabinami jako systemowe z płyt laminowanych. Pozostałe pomieszczenia (szatnie, magazynek, pom. gospodarcze, korytarz i klatka schodowa): ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbami emulsyjnymi łatwozmywalnymi; podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi o współczynniku antypoślizgowości powyżej R11, na ścianach cokoliki wyłożone płytkami ceramicznymi na wys. ok. 10cm. Sufity: Pomieszczenia kondygnacji przyziemia: tynk cementowo-wapienny malowany na biało. Pomieszczenia kondygnacji parteru: sufit podwieszany systemowy w kasetonach 60x60 cm; sufity na tragarzach stalowych niewidocznych, typ rusztu ukryty. Kolory wykończenia wnętrza przed wykonaniem należy uzgodnić z zarządzającym Szkołą Podstawową nr 2. W przypadku robót prowadzonych w istniejącym budynku szkoły wymurowane ściany otynkować, bruzdy i otwory naprawić i malować farbami emulsyjnymi w kolorach dopasowanych do istniejącego wykończenia, podłogi naprawić; doprowadzić do stanu zbliżonego sprzed rozpoczęcia robót. 4) Wykończenie zewnętrzne: - Ściany poziomu kondygnacji przyziemia - tynk mozaikowy zewnętrzny w kolorze niebiesko-szarym. - Ściany poziomu kondygnacji parteru - tynk malowany farbami elewacyjnymi w kolorze ceglastym. - Gzymsy - prefabrykowane malowane w kolorze niebieskim. Uwaga. Barwy wykończenia zewnętrznego należy dobrać do kolorystyki istniejącego obiektu szkoły podstawowej, tak by odtworzyć ją jak najwierniej. - Schody zewnętrzne wykończone płytkami gresowymi mrozoodpornymi o współczynniku antypoślizgowości powyżej R11 układane na kleju mrozoodpornym. - Pokrycie dachu - blacha o profilu trapezowym, powlekana w kolorze brązowym. - Obróbki blacharskie dachu, parapety - blacha stalowa powlekana w kolorze brązowym. - Rynny, rury spustowe - systemowe z PCV lub blachy powlekanej, w kolorze brązowym. - Daszek nad wejściem: wykonany indywidualnie lub prefabrykowany, o min. wymiarach: wysięg 120 cm, szerokość 160 cm, o konstrukcji metalowej w kolorze brązowym z wypełnieniem z poliwęglanu. - Wykonanie opaski betonowej lub z kostki brukowej o szer. 50cm wokół budowanego skrzydła. 5) Stolarka okienna i drzwiowa - Drzwi zewnętrzne wejściowe DZ1 - dwuskrzydłowe z profili aluminiowych ciepłych, szklone szkłem bezpiecznym, szyby zespolone o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U=1,1 Wm2K, wyposażone w dwa zamki i samozamykacz, w kolorze brązowym. - Drzwi D2a, D3 i D4a - drzwi oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej EI60, wyposażone w zamek (z wyłączeniem D2a). - Drzwi D1 i ścianka O3 - z profili PCV w kolorze brązowym, szyby bezpieczne, wyposażone w samozamykacz. - Drzwi DZ2 - z profili PCV w kolorze białym, szyby bezpieczne zespolone o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K, wyposażone w zamek i samozamykacz. - Drzwi D2 - drzwi płytowe, gładkie, wyposażone w zamek i otwór wentylacyjny, rozwierane na szerokość 180o. - Drzwi D4 - drzwi dwuskrzydłowe, płytowe, gładkie, wyposażone w zamek i samozamykacz. - Okna z profili PCV w kolorze białym, szyby zespolone o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. 6) Dostęp osób niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne będą dostawać się do budowanego skrzydła z istniejącego obiektu szkoły, który wyposażony jest w odpowiednie pochylnie i windę. Przejścia pomiędzy skrzydłami istniejącym i nowobudowanym powinny być wykonane bezprogowo i bez różnicy poziomów. Również wewnętrzne otwory drzwiowe nie mogą posiadać progów. 7) W ramach robót sanitarnych mają być wykonane zgodnie z projektem budowlanym: - instalacje centralnego ogrzewania; - instalacje wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej (w tym: umywalki 3 szt. zamontowane w sposób umożliwiający korzystanie przez dzieci w wieku przedszkolnym, miski sedesowe ze spłuczką: 2 szt. przeznaczone do użytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz kabina prysznicowa z brodzikiem; temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40°C poprzez zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego); - instalacja p-pożarowa składająca się z dwóch hydrantów wewnętrznych DN25 z wężem półsztywnym umieszczonych w szafkach podtynkowych (po jednym na każdej kondygnacji) oraz z dwóch gaśnic podręcznych o ładunku 4 kg; - instalacja wentylacji w sali przedszkolnej: mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oraz wstępnym podgrzaniem powietrza wtłaczanego. 8) W ramach robót elektrycznych mają być wykonane zgodnie z projektem budowlanym: - instalacja oświetleniowa; - instalacja gniazd wtykowych 230 V; - instalacja komputerowa i telefoniczna; - instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego; - wyłącznik p-pożarowy odcinający zasilanie prądem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.21.41.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7 000 zł /słownie: siedem tysięcy złotych/

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zrealizowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi każdy o kubaturze co najmniej 750 m3. Należy podać ich rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy składający ofertę wspólną mają przedstawić jeden wspólny wykaz. Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dostęp do co najmniej jednej jednostki nw narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane zasoby: samochód dostawczy co najmniej 1 sztuka, agregat tynkarski co najmniej 1 sztuka. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W kierowaniu robotami budowlanymi będą uczestniczyć osoby, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Należy podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robót, zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego a ponadto: - kierownik budowy - powinien posiadać uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i min 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy. kierownicy robót - powinni posiadać uprawnienia odpowiednio w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych . Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)Wykazanie się dobrą sytuacją finansową określoną jako możliwość dostępu do dysponowania środkami finansowymi w wysokości 300 000 zł wystarczającymi do realizacji przedmiotowego zamówienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień, b)posiadanie ubezpieczenia cywilnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6a pok. Nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6a pok. Nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-07-29

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-07-29

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-07-29