Zamówienie Nr 128912 - 2011 z dnia 2011-05-25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Numer 128912 - 2011
Data wydania 2011-05-25
Numer ogłoszenia: 128912 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115616 - 2011 data 16.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2..
  • W ogłoszeniu jest: Zrealizowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat ( 3 lat w przypadku prac projektowych) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej:w zakresie dokumentacji projektowej: jedną inwestycję w zakresie zaprojektowania ciepłowni opalanej biomasą o mocy nie mniejszej niż 5,0 MWt , jedną inwestycję w zakresie zaprojektowania elektrociepłowni (w tym jedna o mocy nie mniejszej niż 0,6 MWel ), jedną inwestycję w zakresie zaprojektowania ciepłowni parowej o ciśnieniu min. 20 bar i o mocy jednego kotła nie mniejszej niż 5,0 MWt . w zakresie robót budowlanych: jedną inwestycję w zakresie wykonania ciepłowni opalanej biomasą o mocy nie mniejszej niż 5,0 MWt , jedną inwestycję w zakresie wykonania elektrociepłowni (w tym jedna o mocy nie mniejszej niż 0,6 MWel ), jedną inwestycję w zakresie zaprojektowania ciepłowni parowej o ciśnieniu min. 20 bar i o mocy jednego kotła nie mniejszej niż 5,0 MWt . Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia, nie spełnia..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zrealizowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat ( 3 lat w przypadku prac projektowych) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej:w zakresie dokumentacji projektowej: jedną inwestycję w zakresie zaprojektowania ciepłowni opalanej biomasą o mocy nie mniejszej niż 5,0 MWt , jedną inwestycję w zakresie zaprojektowania elektrociepłowni (w tym jedna o mocy nie mniejszej niż 0,6 MWel ), jedną inwestycję w zakresie zaprojektowania ciepłowni parowej o ciśnieniu min. 20 bar i o mocy jednego kotła nie mniejszej niż 5,0 MWt . w zakresie robót budowlanych: jedną inwestycję w zakresie wykonania ciepłowni opalanej biomasą o mocy nie mniejszej niż 5,0 MWt , jedną inwestycję w zakresie wykonania elektrociepłowni (w tym jedna o mocy nie mniejszej niż 0,6 MWel ), jedną inwestycję w zakresie wykonania ciepłowni parowej o ciśnieniu min. 20 bar i o mocy jednego kotła nie mniejszej niż 5,0 MWt . Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia, nie spełnia..

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-05-25

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-05-25

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-05-25