Zamówienie Nr z dnia 2011-05-17 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Tytuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Data wydania 2011-05-17

Grajewo, 2011.05.17.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający -Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH oferty na część I i II zamówienia złożyli :

1) Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku 15-703 Białystok , ul. Zwycięstwa 10A,

2) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Białymstoku ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok.

 

II. Na część I zamówienia "UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZEŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH" najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku 15-703 Białystok , ul. Zwycięstwa 10A,

W kryterium A jej oferta uzyskała 325 punktów, w kryterium B - 91 punktów, łącznie 416 punktów.

 

Drugą ofertę na tę część zamówienia złożyła firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Białymstoku ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok.

W kryterium A oferta tej firmy uzyskała 163,50 pkt, w kryterium B - 70 pkt, łącznie 233,50 pkt.

 

 

III. Na część II zamówienia UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Białymstoku ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok.

W kryterium A oferta tej firmy uzyskała 400 punktów, w kryterium B - 8,00 pkt, łącznie 408 pkt.

 

Drugą ofertę na tę część zamówienia złożyła firma Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku 15-703 Białystok , ul. Zwycięstwa 10A, W kryterium A oferta tej firmy uzyskała 249,2 pkt, w kryterium B - 0 pkt, łącznie 249,2 pkt.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-05-17

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-05-17

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-05-17