Zamówienie Nr z dnia 2011-04-28 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznegoprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn.Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie
Data wydania 2011-04-28

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-04-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-04-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-04-28