Zamówienie Nr z dnia 2011-04-11 - Zawiadomienie o zmianach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Tytuł Zawiadomienie o zmianach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Data wydania 2011-04-11

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-04-11

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-04-11

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-04-11