Zamówienie Nr z dnia 2011-03-25 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie.
Data wydania 2011-03-25

Grajewo, 25.03.2011 r.

SR.042.2.2011Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 z późn. zmianami) Burmistrz Grajewa, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie" (nr ogłoszenia w biuletynie UZP: 42474-2011 z 11.03.2011) wybrano najkorzystniejszą ofertę w części zamówienia nr 1.

W ramach części nr 1 wpłynęły dwie oferty:

1) Pani Renaty Latarowskiej, zam. ul. Wojska Polskiego 93A, 19-200 Grajewo,

2) Pani Danuty Skibniewskiej, zam. ul. Wyzwolenia 28, 19-200 Grajewo.

Obie oferty opiewały na jednakową kwotę 80,00 zł brutto za godzinę. W związku z tym zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych do dnia 24.03.2011 r. godz. 12:00. W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta dodatkowa: Pani Renaty Latarowskiej, zam. ul. Wojska Polskiego 93A, 19-200 Grajewo, która została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium najniższej ceny: cena oferty (80,00 zł) - 400,00 pkt. przyznane przez oceniających.Metryka strony

Udostępniający: Referat Strategii, Rozwoju i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-03-25

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-03-25