Zamówienie Nr z dnia 2010-07-12 - Informacja o pomyłce w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na wykonanie remontu dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie

Tytuł Informacja o pomyłce w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na wykonanie remontu dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie
Data wydania 2010-07-12
Grajewo, 2010.07.12.


GK. 341 - 4.1/10

Informacja o pomyłce w treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do przetargu na wykonanie remontu dachu
mieszkalnego budynku komunalnego
położonego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie







Informuję, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie BIP Urzędu Miasta Grajewo pomyłkowo podano następujące informacje:
- w pkt. VI. 3. Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia, a przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji i doświadczenia
w wykonywaniu zamówień jak w niniejszym postępowaniu – załączyć uprawnienia budowlane w specjalności drogowej – wg zał. nr 2a, oraz zaświadczenie o członkostwie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

Powinno być:
- VI. 3. Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia, a przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji i doświadczenia
w wykonywaniu zamówień jak w niniejszym postępowaniu – załączyć uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – wg zał. nr 2a, oraz zaświadczenie o członkostwie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Jednocześnie w odpowiedzi na zapytanie informuję, iż w ofercie należy ująć koszty pracy podnośnika przy wykonywaniu rozbiórki pokrycia dachu oraz wykonywania obróbek blacharskich i nowego pokrycia dachu lub koszt wykonania
i rozbiórki rusztowań - wówczas należy przewidzieć zarusztowanie ścian od strony nieruchomości położonej przy ul. Ełckiej 3 i drogi dojazdowej na parking przy
Pl. Niepodległości 3A. Właścicielem tych nieruchomości jest Miasto Grajewo i nie będzie pobierało opłat za zajęcie terenu.


Burmistrz Miasta Grajewo
mgr Krzysztof Waszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-07-13

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-07-13

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-07-13