Zamówienie Nr z dnia 2010-04-28 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Grajewie

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Grajewie
Data wydania 2010-04-28
Grajewo, dnia 28.04.2010r.

GP.7041-10/10

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6a, informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Grajewie” spośród ocenianych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska 19-203 Grajewo ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13 Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny oferty. Uzyskała ona najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w zakresie w/w kryterium, t.j;
cena oferty (339 999,36zł)- 300,00pkt.
ilość punktów 300,00pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono n/w ofertę, której przyznano następującą punktację:
1.oferta nr 2 – MULTI-KOM Andrzej Nakielski 07-409 Ostrołęka ul. 6-go września 12
cena oferty (530 700,00zł)-192,21pkt.
ilość punktów 192,21pkt.

Burmistrz Miasta

mgr Krzysztof Waszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-04-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-04-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-04-28