Zawiadomienie z dnia 2010-04-12 o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy Hanki Sawickiej w Grajewie

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - udowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy Hanki Sawickiej w Grajewie
Data wydania 2010-04-12
Grajewo, dnia 12.04.2010r.

GP.7041-8/10


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6a, informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy Hanki Sawickiej w Grajewie”
spośród ocenianych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska 19-203 Grajewo ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny oferty i okresu gwarancji . Uzyskała ona najwyższa liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w zakresie w/w kryteriów, t.j;
cena oferty (194 426,52zł)-285,00pkt.
okres gwarancji ( 60m-cy) -15,0pkt.
łączna ilość punktów 300,00pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono n/w oferty, którym przyznano następującą punktację:
1.oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe „SAM-POL” s.c. 19-200 Grajewo ul. Ełcka 18.
cena oferty (229 360,00zł)-241,59pkt.
okres gwarancji ( 60 m-cy) -15,0pkt.
łączna ilość punktów 256,59pkt.
2.Oferta nr 3 – PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz 19-200 Grajewo ul. Targowa 12
cena oferty (215 940,00zł)-256,62pkt.
okres gwarancji ( 60 m-cy) -15,0pkt.
łączna ilość punktów 271,62pkt.

Burmistrz Miasta Grajewo
mgr Krzysztof Waszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-04-12

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-04-12

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-04-12