Zamówienie Nr z dnia 2009-11-16 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2010 roku

Tytuł Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2010 roku
Data wydania 2009-11-16
Grajewo dnia: 16-11-2009


Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Sienkiewicza 34
19-200 Grajewo

Znak sprawy: 2/2009

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2010 roku” nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym na podstawie art. 93 pkt.1 ppkt.1, który mówi iż:” Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”, Zamawiający unieważnia postępowanie na „Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2010 roku”.

DYREKTOR ZWiK

Grzegorz Purwin

 

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2009-11-16

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2009-11-16

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2009-11-16