Odpowiedź Zamawiającego dla Wykonawców - "Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej z PVC w budynku Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie."

Tytuł Odpowiedź Zamawiającego dla Wykonawców - "Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej z PVC w budynku Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie."
Data wydania 2009-09-10
Grajewo, 2009.09.10

 

Odpowiedź Zamawiającego dla Wykonawców


Zamawiający informuje Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do publicznego przetargu nieograniczonego „ Na dostawę wraz z montażem stolarki okiennej z PVC w budynku Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. że w terminie zgodnym z przepisami wpłynęło od Wykonawcy następujące zapytanie cyt. :
„W SIWZ jest zapis: „okucia antywyważeniowe, obwiedniowe, kompletne systemowe, właściwe dla okien klasy P4” Proszę określić ilość punktów antywyważeniowych w oknie, ponieważ nie ma przepisów, które określają te wytyczne dla okien z szybą P4.”

Na podst. art. 38 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
W odpowiedzi na przedstawione wyżej pytanie Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawców dostawy okien w klasie odporności antywyważeniowej WK2. Liczbę punktów antywyważeniowych winien określić sam Wykonawca biorąc pod uwagę wielkość zamawianych okien oraz parametry techniczne okuć (klasy WK2) tego producenta, którego okucia zastosuje w oferowanych oknach .

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21 września 2009r.

Burmistrz Miasta Grajewo
Krzysztof Waszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Data wytworzenia: 2009-09-10

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2009-09-13

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2009-09-13

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2009-09-13