Ogłoszenie z dnia 2009-08-21 o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

Tytuł Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
Data wydania 2009-08-21
Grajewo, 2009.08.21.

 

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu przetargu nieograniczonegoBurmistrz Miasta Grajewo działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w .przetargu nieograniczonym „ Na dostawę wraz z montażem stolarki okiennej z PVC w budynku Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie”
Przebieg prowadzonego postępowania wykazał, że dalsze jego prowadzenie nie leży w interesie publicznym.

Na podst. art. 93 ust. 3 pkt 1 ww ustawy zamawiający zawiadamia o powyższym wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert.
Na podst. art. 93 ust. 5 ww ustawy zamawiający informuje wykonawców, że w terminie do 26 sierpnia 2009r. wszczęte zostanie kolejne postępowanie dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Miasta Grajewo
Krzysztof Waszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2009-08-21

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2009-08-21

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2009-08-21