Protokół z rozeznania cenowego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro netto, pn.:„wykonaie remontu nawierzchni chodników w ul. Łaziennej i Konstytucji 3-go Maja”

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-10-24

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2018-10-29

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-10-29