Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 500204834-N-2018 z dnia 28-08-2018 r. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie”

Ogłoszenie nr 500204834-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.
Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601380-N-2018
Data: 08/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w terminie do 27.08.2018 r. do godz. 10.00 w wysokości 50.000 zł. /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w terminie do 10.09.2018 r. do godz. 10.00 w wysokości 50.000 zł. /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-10, godzina: 10:00,

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-08-28

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2018-08-28

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-08-28