Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500167196-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.

Ogłoszenie nr 500167196-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.
Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581224-N-2018
Data: 02/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w terminie do 23.07.2018 r. do godz. 10:00. Wysokość wadium wynosi 25.000 zł. /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w terminie do 25.07.2018 r. do godz. 10:00. Wysokość wadium wynosi 25.000 zł. /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-23, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-25, godzina: 10:00,

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-07-17

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2018-08-01

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-08-01