Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500103362-N-2018 z dnia 2018-05-11 dot. publicznego przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe w Grajewie”

Ogłoszenie nr 500103362-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.
Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537387-N-2018
Data: 29-03-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data 16-05-2018 godz.10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data 21-05-2018 godz.10:00

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-05-11

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-05-11

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2018-05-11