Ogłoszenie nr 540005112-N-2019 z dnia 09-01-2019 r. o zmianie ogłoszenia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie"

Ogłoszenie nr 540005112-N-2019 z dnia 09-01-2019 r.
Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 664924-N-2018
Data: 31/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): bip.um.grajewo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
bip.um.grajewo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-01-10 godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-01-16 godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6
W ogłoszeniu jest: Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo pok. Nr 21 przy ul. Strażackiej 6a w Grajewie w terminie do 10.01.2019 r. do godz. 12:00.
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo pok. Nr 21 przy ul. Strażackiej 6a w Grajewie w terminie do 16.01.2019 r. do godz. 12:00.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Pozyskiwania Środków

Data wytworzenia: 2019-01-09

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-01-10

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2019-01-10