Ogłoszenie nr 500032344-N-2017 z dnia 22-09-2017 r. o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie

Ogłoszenie nr 500032344-N-2017 z dnia 22-09-2017 r.
Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589127-N-2017
Data: 15/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna , Krajowy numer identyfikacyjny 451100318, ul. Ełcka  30, 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. -, -, e-mail OSP-grajewo@wp.pl, -, faks -.
Adres strony internetowej (url): bip.um.grajewo.pl, www.grajewo.osp.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
bip.um.grajewo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017.09.25, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017.09.27, godzina: 12:00

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-09-22

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-09-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-09-22