Ogłoszenie Nr 110381 - 2016 z dnia 2016-06-29 - o zmianie ogłoszenia - Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie

Numer ogłoszenia: 110381 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86465 - 2016 data 15.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie wraz z przyłączem ciepłowniczym mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynku objętego zamówieniem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych Realizacja przedmiotu zamówienia polega między innymi na wykonaniu nw elementów robót: a) roboty rozbiórkowe i montażowe, b) wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, e) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, f) wykonanie przyłącza budynku do sieci cieplnej, g) wykonanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, h) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych...
  • W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie wraz z przyłączem ciepłowniczym mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynku objętego zamówieniem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych Realizacja przedmiotu zamówienia polega między innymi na wykonaniu nw elementów robót: a) roboty rozbiórkowe i montażowe, b) wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, e) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z jej doprowadzeniem do 55 punktów czerpalnych w poszczególnych mieszkaniach, z rur np.PP o śr.16 mm o łącznej długości ok.280 mb ( z wyłączeniem montażu do baterii). f) wykonanie przyłącza budynku do sieci cieplnej, g) wykonanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, h) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych...

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2016-06-29

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-07-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-07-28