Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w Grajewie". Otwarcie ofert nastąpiło dnia 16.01.2019 o godz. 12:15.

Pełna treść w załaczniku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2019-01-16

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-01-17

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2019-01-16