Konsultacje społeczne - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Numer sesji Konsultacje społeczne
w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Ruktkowski

Data wytworzenia: 2020-10-02

Wprowadzający: Karol Rutkowski

Modyfikujący: Karol Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-10-02

Opublikował: Karol Rutkowski

Data publikacji: 2020-10-02