Zawiadomienie z dnia 2017-01-24 - o wydaniu postanowienia dot. zawieszenia postępowania administracyjnego, w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego – propanu, na działce nr 3114/2 położonej w Grajewie przy ul. Elewatorskiej 5” do chwili przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wykonanego zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2017-01-24

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-02-07

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-02-07