Zarządzenie Nr 124/19 z dnia 2019-09-06 ogłoszenia otwartego naboru na Partnera Miasta Grajewo do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z partnerem wyłonionym w konkursie w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Numer naboru: RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/19.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-09-06

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-09-06

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-09-06