Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynu technicznego na budynek produkcyjno – magazynowy w ZPM Grajewo” przewidzianego do realizacji na działce o numerze geodezyjnym 3200/1.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-06-26

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-06-26

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-06-26