Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kogeneracji gazowej o mocy 2 MWe w Grajewie” zlokalizowanej w Grajewie, ul. Elewatorska 5 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 3113, 2230/3, 3114/1, 3114/2, 3114/3,

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-06-26

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-06-26

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-06-26