OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO Z DNIA 01-03-2018 R. O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Na podstawie Uchwały nr XLVII/368/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej , ogłaszam co następuje:

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 09.03. 2018 do 23.03.2018 roku w formie:

1. Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta

Spotkanie odbędzie się w dniu: 20.03.2018r. (wtorek) o godz. 15.30

w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo)

2. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres sekretariat@um.grajewo.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo. Uwagi i opinie w formie papierowej, elektronicznej będą zbierane od 09.03.2018 do 23.03.2018 r.

Materiały informacyjne wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia 09.03.2018 r.:

w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.grajewo.pl

na stronie internetowej miasta Grajewo pod adresem www.grajewo.pl

na stronie internetowej Rewitalizacji centrum Grajewa pod adresem www.rewitalizacja.grajewo.pl

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Pozyskiwania Środków

Data wytworzenia: 2018-03-01

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-03-09

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2018-03-01