Obwieszczenie z dnia 2018-05-14 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w sprawie utrzymania w mocy w całości decyzji nr 10/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., wydaną przez Wójta Gminy Prostki w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej średniego napięcia SN-15 kV złącza kablowego SN oraz słupów SN na działkach położonych w obrębie 0001 Grajewo, Miasto Grajewo, powiat grajewski oraz na działkach położonych w obrębie 0031 Prostki, gmina Prostki, powiat ełcki.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

Data wytworzenia: 2018-05-14

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-05-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2018-05-22