Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - wydanie decyzji znak: AB-II.7821.27.2018.UŁ uchylającą w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji decyzję Starosty Grajewskiego z 27 listopada 2018 r., znak WA.6740.68.3.2018, udzielającą Burmistrzowi Miasta Grajewo zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowie kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie. Budowa ul. Spokojnej na odcinku od km 0+166.5 do km 0+197,5", na działce o nr ewid. 2020 w obrębie miasto Grajewo, wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-30

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-01-30

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-01-30