Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo o konsultacjach społecznych w dniu 23 maja 2017 r. związanych z opracowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO, ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W DNIU 23 MAJA 2017R. ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GRAJEWO

Na podstawie uchwały nr XXXIV/269/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29.03.2017 r. miasto Grajewo przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo oraz wyznaczyło i przyjęło uchwałą nr XXXIII/261/17 z dnia 02.03.2017 r. obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, na którym zamierza prowadzić rewitalizację: centrum miasta w rejonie głównego skrzyżowania dróg krajowych nr 61 i nr 65 w centrum miasta oraz ulic zlokalizowanych w bezpośrednim ich sąsiedztwie o pow. 37,5 ha, co stanowi 2 % powierzchni miasta.

Na etapie tworzenia założeń Programu Rewitalizacji zaplanowane zostało przeprowadzenie konsultacji społecznych, które odbywać się będą w ramach cyklu spotkań i rozmów z interesariuszami procesów rewitalizacyjnych miasta Grajewo.

Mając na względzie powyższe, zapraszam Mieszkańców do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

TERMIN KONSULTACJI: 23 MAJA 2017 r.

Planowane formy konsultacji społecznych:

1. Spacer studyjny z udziałem Burmistrza po wyznaczonym obszarze do rewitalizacji. Spacery studyjne to spotkania w terenie, łączące w sobie elementy zwiedzania, wykładu o danym obszarze, dyskusji i bieżącego zbierania uwag ustnych. W spacerze udział wezmą eksperci odpowiedzialni za tworzenie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Termin spotkania: 23 maja 2017 r. godz. 9.00

Miejsce rozpoczęcia spaceru: Urząd Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A

Cel spotkania:

Zebranie uwag i propozycji dotyczących potrzeb oraz możliwych kierunków działań rewitalizacyjnych.

2. Spotkania konsultacyjne w formule warsztatów z Zespołem ds. Rewitalizacji

Cel spotkania:

Wypracowanie wizji, celów, kierunków i zadań oraz systemu realizacji programu rewitalizacji.

Termin spotkania: 23 maja 2017 r. godz. 12.00

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A

3. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji

Termin spotkania: 23 maja 2017 r. godz. 15.30

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A

Cel spotkania:

Konsultacje założeń Programu Rewitalizacji.

4. Nabór projektów rewitalizacyjnych do programu poprzez formularz - Kartę projektów naboru projektów do programu - dostępną na stronie na stronie internetowej miasta Grajewo pod adresem www.grajewo.pl i stronie internetowej rewitalizacji miasta Grajewo www.rewitalizacja.grajewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.grajewo.pl

Termin zbierania projektów i pomysłów: do 29 maja 2017 r.

Cel konsultacji:

Zgłaszanie pomysłów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane na wskazanym obszarze do rewitalizacji.

Burmistrz Miasta Grajewo

Dariusz Latarowski

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2017-05-15

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-05-15

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2017-05-15