Emisja obligacji 2019

Działając na podstawie § 6 uchwały Nr XII/101/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Grajewo zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Grajewo.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Grajewo.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Miasta znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasta.

01_Uchwala_o_emisji_obligacji.zip

02_Uchwala_budzetowa_oraz_WPF.zip

03_Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu.zip

04_Sprawozdania_budzetowe.zip

05_Opinie_RIO.zip

06_Informacja_o_posiadanych_udzialach.pdf

08_Informacja_o_udzielonych_poreczeniach.pdf

09_Ogloszenie_o_konkursie_ofert.docx

09_Ogloszenie_o_konkursie_ofert.pdf

09_Pakiet_informacyjny_zalaczniki.pdf

10_Sprostowanie_z_dnia_18_listopada_2019_r._dot._ogłoszenie_o_konkursie_ofert_na_wybór_podmiotu_uprawnionego_do_przeprowadzenia_procesu_nabycia_obligacji

11_Uchwała_Nr_V_00313-3419_z_dnia_15_listopada_2019_roku._Składu_Orzekającego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Białymstoku_w_sprawie_wydania_opinii_o_możliwości_wykupu_obligacji_przez_Miasto_Grajewo.

12_Informacja_O_Wyborze_Oferty_Najkorzystniejszej


Zapytania oferentów

 Pytania_14_11_2019.pdf


Odpowiedzi na zapytania oferentów

Odpowiedzi_na_pytania_oferentow.pdf

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Finansowy

Data wytworzenia: 2019-11-07

Wprowadzający: Monika Dziejma

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Monika Dziejma

Data publikacji: 2019-11-07